Mae 2,000 o gorfau crocws porffor wedi cael eu rhoi i’w plannu yng ngardd Pafiliwn y Grange.

Mae’r corms yn rhodd gan Rotari Bae Caerdydd a byddant yn cael eu plannu gan wirfoddolwyr cymunedol ddydd Iau 26 Tachwedd mewn pryd ar gyfer sioe dda y gwanwyn nesaf. Bydd y digwyddiad plannu cymunedol yn rhedeg rhwng 10am a 12pm ym Mhafiliwn y Grange. Darperir te a choffi am ddim i wirfoddolwyr!

Mae’r crocws porffor – ar gyfer y rhai sy’n arddwriaethol, y rhywogaeth yw Crocus tommasinianus, Ruby Giant – mae iddo arwyddocâd arbennig i’r Rotari, ac mae Bae Caerdydd a Chlybiau Rotari eraill wedi bod yn eu rhoi a’u plannu mewn llawer o fannau cyhoeddus i godi ymwybyddiaeth o’r frwydr Rotari. am fyd heb Polio.

Er 1985, mae Rotary International wedi bod ar flaen y gad yn yr ymgyrch fyd-eang i gael gwared ar fyd y clefyd lladdwr hwn, sydd wedi bod o gwmpas ers 1580 CC, ac a oedd yn bandemig gwirioneddol erchyll yn ei anterth. Mae’r Rotari ym Mhrydain Fawr ac Iwerddon wedi mabwysiadu’r crocws fel symbol o obaith, gan edrych ymlaen at y diwrnod pan nad yw heintiau Polio newydd yn fwy. Ac, er gwaethaf yr aflonyddwch y mae pandemig Coronavirus wedi’i achosi, mae cynnydd yn dal i gael ei wneud, gyda chyfandir Affrica yn cael ei ddatgan yn rhydd o Polio yn 2020. Heddiw, dim ond dwy wlad sy’n endemig; Pacistan ac Affghanistan. O’i uchafbwynt o dros 1,000 o achosion newydd y dydd ym 1985, dim ond 176 o achosion oedd ledled y byd yn 2019 ac rydym yn agos at yr uchelgais o ddileu’r afiechyd hwn unwaith ac am byth.

Ond pam crocws porffor? Yn blodeuo yn gynnar yn y flwyddyn, mae crocysau yn symbol o obaith ac adnewyddiad, a phorffor yw lliw y llifyn a ddefnyddir mewn gwledydd fel India, lle cynhelir sesiynau imiwneiddio torfol, i ddynodi plant sydd wedi cael y diferion sy’n atal y firws polio .

Dywed Steve Jenkins, Llywydd Rotari Bae Caerdydd:

“Bydd y cormau’n creu carped o liw yng ngardd Pafiliwn Grange y gwanwyn nesaf a bydd arwyddion newydd yn egluro i ymwelwyr yr hyn y mae’n ei symboleiddio. Rydyn ni’n gobeithio y bydd hyn yn rhoi pleser ac yn codi ysbryd, yn ogystal ag ymwybyddiaeth.”

Mae’r rhodd hon o gorfau crocws yn dangos y berthynas agos barhaus rhwng Pafiliwn Grange a Rotari Bae Caerdydd.

Mae Rotari Bae Caerdydd yn aelod o Rotary International, un o brif sefydliadau gwasanaeth gwirfoddol y Byd. Yn gweithredu o dan yr arwyddair “Service Above Self”, mae Rotary yn gymdeithas wirfoddol an-sectyddol, anwleidyddol i ddynion a menywod o bob cefndir.

Fel arfer yn cyfarfod yn wythnosol ar nos Fawrth yn y Novotel ym Mae Caerdydd, ar hyn o bryd mae aelodau’n dod at ei gilydd gan ddefnyddio Zoom.

Mae gan Rotary lawer o gyfleoedd i bobl gymryd rhan. Er bod llawer o unigolion yn hapus i ymuno â Chlybiau presennol, mae Rotary bellach yn darparu ar gyfer y rhai sydd â gwahanol ffyrdd o fyw trwy ddatblygu mathau newydd o aelodaeth. Mae Rotari Bae Caerdydd yn awyddus i sefydlu grwpiau newydd a hyblyg i annog apêl ehangach.

Ewch i www.cardiffbayrotary.org.uk i gael mwy o wybodaeth.