CCB 2019 a’r Adroddiad Blynyddol

Ar y 9fed o Ragfyr, 2019, cynhaliodd CIO Pafiliwn Grange ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB) cyntaf.

Ymgasglodd aelodau’r bwrdd, preswylwyr, cyllidwyr ac aelodau Fforwm Ieuenctid Pafiliwn Grange yn Tramshed Tech, a gynhaliodd y cyfarfod, i dderbyn Adroddiad Blynyddol cyntaf yr elusen a chlywed y newyddion diweddaraf am yr adeiladu.

Roedd yn hyfryd cwrdd â thrigolion a chlywed eu meddyliau am yr adeilad a’r prosiect yn ei gyfanrwydd. Roedd yr adborth yn gadarnhaol, gydag un preswylydd yn dweud:

“Mae pobl yn gyffrous! Cadwch y positifrwydd i fynd!”

Roedd yn hyfryd gweld nifer o Glwb Ieuenctid Pafiliwn Grange yn mynychu’r CCB ac yn arbennig o wych clywed y bydd un o’u haelodau’n ymuno â’r bwrdd yn 2020 i sicrhau bod pobl ifanc yn cael dweud eu dweud yn natblygiad parhaus Pafiliwn Grange.

Ac yn olaf, roedd yn wych croesawu Joe Redmond o’r Loteri Genedlaethol a Stephen Rogers o Glwb Rotari Bae Caerdydd fel cyllidwyr y prosiect adeiladu.

Cawsom dair awr wych yn cwrdd â phobl newydd, yn clywed meddyliau, yn cymryd cwestiynau ac yn dathlu taith y prosiect hyd yn hyn. Rydym eisoes yn edrych ymlaen at CCB y flwyddyn nesaf!

Cliciwch ar y ddolen isod os hoffech ddarllen adroddiad blynyddol 2018/19.

GP Annual Report 2018_19