Cynlluniau Tirwedd

Nod y prosiect yw ailddatblygu tir pafiliwn bowlenni 1962 yng Ngerddi Grange, Grangetown, i greu gofod awyr agored bioamrywiol, cyfoethog yn amgylcheddol a chynaliadwy i’w ddefnyddio a’i fwynhau gan y gymuned ac sy’n cael ei gynnal gan y gymuned.

Mae cynigion tirwedd a gyd-gynhyrchir yn cynnwys raingardens draenio wyneb a phyllau; ystafell ddosbarth awyr agored a phlanwyr at ddefnydd yr ysgol a’r gymuned; perllan; gardd peillio ‘Welsh Manuka’ a ddatblygwyd gyda fferyllwyr Prifysgol Caerdydd; gwell bioamrywiaeth ar gyfer gwell ansawdd aer, pridd, dŵr a sŵn mewn tirwedd sydd wedi’i llygru’n ddiwydiannol; a lawnt ar gyfer gweithgareddau cymunedol.

Bydd y gweithgareddau ar y safle yn cynnwys gweithdai tyfu a chynnal a chadw gerddi yn rheolaidd i hyfforddi trigolion lleol mewn tyfu tymhorol ac ar sut i ofalu am y tiroedd a’i nodweddion.