Straeon o Grangetown

This event finished on Dydd Mawrth 14th Ebrill 2020 18:00

Dros 12 wythnos, bydd preswylwyr Grangetown yn gweithio gyda Sherman Players i greu cynhyrchiad am Grangetown a’i berfformio yn lansiad Pafiliwn newydd y Grange.

Mae Pafiliwn Grange, Porth Cymunedol a Chwaraewyr y Sherman yn eich gwahodd i helpu i greu sioe ar gyfer lansiad Pafiliwn Grange yn seiliedig ar eich straeon a’ch profiadau o Grangetown.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn actio, ysgrifennu, dylunio gwisgoedd, sain a goleuo?

Dewch draw i ddysgu sgiliau adrodd straeon, cynhyrchu drama, sgriptio, dylunio gwisgoedd, dylunio set, marchnata, hyrwyddo a chynllunio digwyddiadau. Bydd gweithdai yn cael ei arwain gan hwylusydd proffesiynol.Dewch draw ar nos Fawrth i gymryd rhan – mae croeso i bob cyfraniad waeth pa mor fawr neu fach.

Bydd cacen!

Upcoming Events