Mae rheolwyr Siop Goffi Hideout, Mos a Zara, yn edrych i gyflogi rhywun i ymuno â’u taith i wasanaethu cymuned Grangetown.

 

Yn ein hadeilad Pafiliwn newydd sbon, byddant yn darparu diodydd poeth a bwyd, gyda’r prif bwrpas o ddod â’r gymuned ynghyd.

Os ydych chi’n angerddol am fwyd, cymuned a chefnogi pobl yna yn bendant mae angen i chi wneud cais!

 

Cyfle Swydd – Caffi / Barista

• 15 awr / wythnos
• £ 9.30 yr awr
• 7.30am – 10.30am

• Swydd 10 wythnos ond potensial estyniad a mwy o oriau
• Cychwyn ar unwaith

RÔL SWYDD:

• Agor a chau’r siop goffi.
• Bodloni safonau hylendid bwyd gan sicrhau glendid a diogelwch yr ardal waith.
• Paratoi bwyd a diodydd a fydd yn cael eu gweini i gwsmeriaid.
• Yn bwysicaf oll, darparu gwên i wasanaeth croesawgar.

 

SGILIAU CYMORTH:

TYSTYSGRIF HYGIENE BWYD
PROFIAD BARISTA
PROFIAD CATERING
PROFIAD GWASANAETH CWSMERIAID

Gellir rhoi pob hyfforddiant i’r person iawn, does ond angen i chi fod yn frwd dros fod eisiau dysgu a rhoi i’r gymuned leol. Rydyn ni am i chi fod yn rhan o’n taith!

SUT I WNEUD CAIS:

• Anfonwch eich CV at thehideoutcardiff@gmail.com gyda wybodaeth ychwanegol pam rydych chi’n meddwl y byddech chi’n wych ar gyfer y rôl hon.