Gwirfoddoli

Ymunwch â Ni

Mae angen eich help arnom!

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda rhedeg y Pafiliwn o ddydd i ddydd pan fyddwn yn agor yn 2020.

Oes gennych chi awr neu ddwy sbâr yr wythnos i’w rhoi yn ôl i’r gymuned?

Cysylltwch â Sophey at sophey@grangepavilion.wales i ddarganfod sut y gallwch chi helpu!

#BuildingItTogether