‘Gwnewch eich hun yn gyffyrddus’ yw thema eleni y stiwdio fertigol Grangetown; prosiect sy’n cael ei gynnal bob blwyddyn ar gyfer myfyrwyr blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn o Ysgol Bensaernïaeth Cymru.

Mae’r prosiect yn rhedeg am gyfanswm o bythefnos ac mae’n brosiect heb ei raddio sy’n ymgorffori egwyddorion addysgu byw a chydweithio â chymunedau lleol, gan symud i ffwrdd o’r stiwdio draddodiadol y mae myfyrwyr wedi arfer â hi.

Trwy weithio gyda ‘chleient byw’ bydd myfyrwyr nid yn unig yn camu allan o’u parthau cysur ond hefyd yn ennill sgiliau newyddion ar sut i weithio gyda chleientiaid allanol a dysgu effaith werth chweil gwaith cymunedol. Mae Porth Cymunedol wedi helpu i redeg stiwdios fertigol yng nghymuned Grangetown ers 2015, gan ganolbwyntio ar amrywiaeth o themâu cymunedol fel ymgyrchoedd siopio’n lleol, iechyd meddwl, a chaffis athroniaeth. Mae dwy flynedd olaf y stiwdio fertigol wedi canolbwyntio ar weithio gyda Phafiliwn Grange, gan greu cyfraniadau ar sut mae gweithgareddau yn y pafiliwn yn cael eu rhedeg a fydd yn cael effaith barhaol, ynghyd â sut y bydd y gofod yn cael ei ddodrefnu.

Mewn cydweithrediad â’r tîm Porth Cymunedol, ynghyd â rheolwr Pafiliwn y Grange, Sophey Mills, a’r gwneuthurwr cadeiriau lleol Chris Williams, mae’r myfyrwyr wedi cael y dasg o ddylunio a chreu prototeipiau ar gyfer uned storio symudol, cadeiriau y gellir eu stacio, a bwrdd y gellir ei symud a fydd yn a ddefnyddir ym Mhafiliwn Grange. Trwy gydol pythefnos y prosiect, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i siarad ag aelodau CIO Pafiliwn Grange am eu gweledigaethau ar gyfer dyluniad y dodrefn yn y pafiliwn, ac i dderbyn adborth gan y tîm Porth Cymunedol ynghyd a sesiynau gyda Chris.

Ddydd Llun yr 20fed o Ionawr, cafodd y myfyrwyr eu sesiwn ragarweiniol i’r stiwdio fertigol. Yn gyntaf ymwelon nhw â safle adeiladu Pafiliwn Grange a chael cyfle i siarad â rheolwr safle BECT, Kevin, a chael teimlad o’r gofod a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio wrth ei lansio. Yna cafodd y myfyrwyr amser i archwilio’r ardal leol cyn symud i Ganolfan Hamdden Channel View, lle wnaeth Mhairi McVicar, arweinydd y prosiect ar gyfer y tîm Porth Cymunedol ac arweinydd y stiwdio fertigol, ynghyd â’r rheolwr partneriaethau Ali Abdi, Sophey Mills, a llysgennad myfyrwyr Andrea Drobna, siarad fwy am hanes Porth Cymunedol, Pafiliwn Grange, a’u rolau yn y prosiect. Ar ôl prynhawn o daflu o gwmpas syniadau a chreu dyluniadau cychwynnol, fe wnaethant gwrdd ag aelodau CIO Pafiliwn Grange mewn Hyb Grangetown gyda’r nos.

Trwy gydol y pythefnos, bydd y myfyrwyr yn arddangos eu gwaith ac yn derbyn adborth gan Chris a’r tîm, ynghyd ag ymgysylltu â thudalennau cyfryngau cymdeithasol Porth Cymunedol a chymryd drosodd cyfrif Twitter Porth Cymunedol.

Cadwch lygad ar ein Twitter yn ystod yr wythnos nesaf i weld eu trydar, a chefnogwch y prosiect ar ein tudalennau Facebook a Twitter os gwelwch yn dda! Bydd cyflwyniad olaf eu gwaith yn digwydd ar bnawn y 31fed o Ionawr yng Nhanolfan Capitol a bydd yn agored i holl aelodau’r gymuned. Cofiwch edrych yn ôl ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol gydag amser a lle penodol y digwyddiad hwn. Rydyn ni’n edrych ymlaen at eich gweld chi i gyd yno!

Gyda chariad,

Tîm Pafiliwn y Grange