Yn y dyddiau yn dilyn y prosiect celf chwistrell, gwahoddwyd dau artist lleol arall, Jane Hubbard a Paul Edwards, i dreulio ychydig oriau yn Grangetown yn braslunio portreadau o drigolion. Gan na chymerodd yr un portread ddim mwy na 15 munud i’w gwblhau, roedd yn amser gwych i gael sgwrs fer am y pafiliwn newydd, a pham roedd yr artistiaid eisiau creu’r portreadau. Gan fod Grangetown yn un o’r ardaloedd mwyaf amrywiol yn foesegol yng Nghaerdydd, roedd Deborah eisiau dathlu’r amrywiaeth o unigolion a fyddai’n defnyddio’r pafiliwn a helpu i adeiladu cysylltiadau rhwng pobl Grangetown.

Fe wnaeth yr artistiaid eu hunain fwynhau cymryd rhan yn y prosiect yn fawr a soniwyd, er bod y rhan fwyaf o bobl a gafodd eu portreadu yn cymryd y broses yn eithaf difrifol, cawsant lwyth o hwyl ar yr un pryd. Ar ôl i’r holl bortreadau gael eu pinio ar y wal, bydd y preswylwyr yn cael eu portreadau gwreiddiol yn ôl.

Yn y dyfodol, mae Porth Cymunedol a thîm Pafiliwn y Grange yn gobeithio rhedeg mwy o brosiectau celf yn y pafiliwn a’r cyffiniau, a helpu preswylwyr i addurno tu mewn a thu allan ein pafiliwn.

Peidiwch ag anghofio dilyn y wefan i gael diweddariadau rheolaidd ar unrhyw brosiectau sy’n digwydd yn Grangetown!

Gyda Chariad
Tîm Pafiliwn Grangetown