Party Celf

Yn ystod mis Medi a mis Hydref 2020, cynhaliwyd gweithdai celf bach ym Mhafiliwn Grange i gynnig profiadau celfyddydau creadigol i breswylwyr.

Roedd y gweithdai yn cynnig profiadau mewn braslunio, paentio tirlun, gweithio gyda phlastr a cherameg ac fe’u harweiniwyd gan yr artistiaid Paul Edwards, Jane Hubbard, Deborah Aguire Jones a Kyle Legall.

Nod y prosiect, a ariannwyd gan y Loteri Genedlaethol a Chlwb Rotari Bae Caerdydd, oedd dod â phobl ynghyd na fyddai efallai erioed wedi profi celf o’r blaen i ddatblygu cymuned greadigol yn Grangetown, wedi’i lleoli ym Mhafiliwn Grange.

I ddathlu allbwn sesiynau’r Parti Celf, mae arddangosfa o’r gwaith yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Grange rhwng Mai 27ain a 10fed Mehefin.

Hwn oedd ail gam y prosiect, yn dilyn prosiect celf ymgysylltu â’r gymuned a gynhaliwyd dros haf 2019 yng Ngerddi Grange i greu gwaith celf ar gyfer y byrddau celcio o amgylch adeiladu Canolfan Gymunedol newydd Pafiliwn y Grange a dod â thrigolion yn agosach at yr adeilad. Ariannwyd cam cychwynnol y prosiect gan brosiect Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd. I ddarganfod mwy am gam cyntaf prosiect Parti Celf Grangetown, cliciwch yma: https: https://grangepavilion.wales/grangetown-art-party/

Gwyliwch y fideo hon i gael cipolwg hyfryd ar yr hyn sydd ar y gweill yn yr arddangosfa!