Gweld i’r Gorffennol

Mae Gweld i’r Gorffennol yn brosiect i greu llwybr hanes artistig parhaol o amgylch gerddi blodau gwyllt Pafiliwn Grange i arddangos hanes cyfoethog ac amrywiol Grangetown.

Mae Gweld i’r Gorffennol wedi’i arianu gan Cadw a’r Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ac mae’r prosiect wedi cael ei drefnu a’i redeg gan Helfa Gelf Grangetown, www.instagram.com/artgrangetown, prosiect cymunedol dan arweiniad preswylwyr, Charlotte Brown (hanesydd) a Chris House (arlunydd).

Mae’r G.A.T wedi rhedeg nifer o brosiectau llwyddiannus yn lleol gan gynnwys Sw Grangetown (Mawrth 2020) ac arddangosfa Grangetown in Lockdown (Hydref 2020). Gweithiodd mewn partneriaeth â Phafiliwn Grange, a fydd yn cynnal y perisgopau gorffenedig ar eu tiroedd.

Bydd yna hefyd bum dosbarth ysgrifennu am ddim, dan ofal Sophie Buchaillard, wedi’u hysbrydoli gan y perisgopau gorffenedig. Bydd y cyfieithydd, Hammad Rind, yn gwneud y prosiect a’r hanes yn hygyrch i’r nifer fawr o drigolion diwylliannol amrywiol.

Yn dilyn galwad agored yn gofyn i breswylwyr enwebu darn o Hanes Grangetown i’w gynnwys yn un o’r perisgopau, comisiynodd tîm y prosiect greu pum perisgop gyda dioramâu hanesyddol y tu mewn yn cwmpasu’r canlynol:

Cysylltwch â Llwybr Celf a Sw Grangetown trwy: