Llifogydd Grangetown

Trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg bu Grangetown yn dueddol o ddioddef llifogydd a chafwyd nifer o lifogydd arwyddocaol. Er i system o gloddiau clai gael ei hadeiladu i reoli’r llifogydd, ni fu’r amddiffynfeydd yn ddigon cryf i wrthsefyll dyfroedd eithriadol o uchel yn afon Taf ac afon Elái tan yr ugeinfed ganrif.

Ar fore’r 15fed o fis Gorffennaf 1875, achosodd glaw trwm i afon Elái dorri ei glannau. Disgrifiodd y Cardiff Times y “dinistr eang” a achosodd y llifogydd, gan baentio llun manwl o’r llifogydd a natur led wledig Grangetown ar y pryd, gyda chaeau a thai teras yn dioddef yr un mor wael yn sgil y drychineb.

“The Grange, principally occupied by working men and their families, is completely surrounded by water to the depths of at least four feet, the highway to Penarth at seven o’clock in the evening being only passable to vehicles and horsemen. On the right of the highway the large field extending northward to the Great Western Railway resembles an inland lake, varying in depth from 4-7ft, and the water is just beginning to overflow the roadway opposite to the Grange Hotel”

Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi cipolwg o ysbryd cymunedol gwych gyda’r trigolion yn ymuno i helpu ei gilydd. Cyfeirir at nifer o enghreifftiau o ymdrechion gan ddynion ifanc i leihau’r difrod ac arbed cartrefi, dodrefn, anifeiliaid a thrigolion gwannach.

“Willing hands were not wanting to cut the traces of the horses, and help the men, who otherwise would have been carried away and drowned. Scores of men we saw carrying their little ones towards Cardiff, and two men we noticed had what appeared to be aged females in their strong arms, carefully wrapped up in coverlets and blankets.”