Sut i greu diorama hanesyddol

Model bychan 3D o olygfa hanesyddol wedi’i hadeiladu y tu mewn i focs yw diorama.

 

Beth fydd ei angen arnoch chi i greu un:

  • Bocs gwag
  • Glud
  • Siswrn
  • Papur
  • Paent / peniau lliw

Anfonwch lun o’ch diorama aton ni erbyn 26 Mawrth 2021 iddo gael ei gynnwys yn ein harddangosfa hanes rithwir!

 

  1. Yn gyntaf, meddyliwch am ba ran o hanes Grangetown yr hoffech chi i’ch model ei dangos. Dyma ambell syniad:

 

Fferm Grange

Dechreuodd Grangetown fel fferm oedd yn eiddo i fynachod lleol. Mae Fferm Grange, adeilad hynaf Grangetown, yn dal i sefyll oddi ar Stryd Clive.

 

Diwydiant

Tyfodd diwydiant yn Grangetown yn ystod Oes Fictoria. Roedd y prif fusnesau’n creu rhaffau a brics. Roedd yma hefyd waith nwy oedd yn cyflenwi nwy o Gaerdydd.

 

Y Farwnes Windsor

Penderfynodd y Farwnes Windsor, oedd yn berchen ar y tir, ddatblygu’r ardal drwy adeiladu tai. Enwodd yr ardal yn Grangetown.

 

Amrywiaeth yn Grangetown

Roedd y bobl oedd yn byw yn Grangetown yn dod o bob cwr o’r byd, gan gynnwys Asia a Somalia. Roedd nifer ohonyn nhw’n gweithio yn y dociau.

 

Ysgol

Agorwyd ysgolion yn Grangetown yn ystod Oes Fictoria. Agorwyd Ysgol Genedlaethol (Ysgol St Paul yn ddiweddarach) yn 1864, Ysgol Gynradd Grangetown yn 1884 ac Ysgol Parc Ninian yn 1899.

 

Grangetown a’r Rhyfeloedd Byd

Aeth nifer fawr o ddynion o’r ardal i ymladd yn y rhyfeloedd a chafodd yr ardal ei bomio’n wael yn y Blitz, yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

 

Hotel De Marl

Clwb yfed a sefydlwyd gan ddynion lleol yn 1881 pan roedd hi’n anghyfreithlon i dafarndai agor ar y Sul. Byddai dynion yn ymgynnull ar y Marl bob dydd Sul i rannu diod.

 

Pêl fas cystadleuol

Roedd Grangetown yn gartref i ddau o dimau pêl fas mwyaf llwyddiannus Prydain, Grange Albion a Grange Catholics.

 

Parciau Fictoraidd

Agorwyd Grange Gardens ar 19 Mehefin 1895. Roedd yn rhodd i Gaerdydd gan yr Arglwyddi Bute a Windsor.

 

Gŵyl Grangetown

Dechreuodd Gŵyl Grangetown yn 1978 i ddathlu cymuned amrywiol Grangetown. Mae’r ŵyl yn dal i ffynnu.

 

 

 

  1. I greu eich diorama dechreuwch gyda bocs cardfwrdd gwag.

 

  1. Beth sydd yn eich cefndir?

 

Tynnwch lun o’ch cefndir ar bapur a’i ludo i gefn eich bocs. Neu gallwch dorri lluniau allan o gylchgrawn neu ffotograffau a’u gludo nhw ar y bocs.

 

Meddyliwch am yr hyn sydd yn eich cefndir.

A yw eich diorama wedi’i osod ar stryd gyda thai yn y cefndir, mewn parc â choed, neu y tu mewn fel yr ystafell ddosbarth hon?

 

 

  1. Beth sydd ym mlaen eich llun?

Beth sydd yn eich golygfa?

Tynnwch luniau neu torrwch rai allan i’w gludo ym mlaen eich bocs. Gallwch chi ludo eich lluniau ar gardfwrdd i’w gwneud yn gryfach. Cofiwch adael tab ar y gwaelod i’w blygu er mwyn gludo eich llun yn ei le.

 

 

 

 

Er enghraifft, os ydych chi’n creu’r gwaith rhaffau, beth am gynnwys ambell ddarn o raff fel yn y ddelwedd hon o wneuthurwyr rhaffau yn Llundain?

 

  1. Pwy fydd yn eich model?

Beth sy’n digwydd yn eich golygfa? Pwy yw’r cymeriadau a beth maen nhw’n ei wneud?

 

Cofiwch wisgo eich cymeriadau’n addas, yn ôl y cyfnod.

 

Dyma ambell enghraifft i chi eu copïo neu eu torri allan a’u gludo yn eich diorama