Yr Ystafell Las

Standard hourly rate £20
Hourly rate for charities £15

Mae gan ein hystafell las lawr pren a llenni ar gyfer preifatrwydd ac mae’n lle delfrydol ar gyfer gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a lles.

6.6m o led x 11.9m o hyd (81m2)

Capasiti mwyaf: 58

£ 15 yr awr i elusennau

£ 20 yr awr ar gyfer busnesau / llogi preifat

Upcoming Events