Yr Ystafell Werdd

Cyfradd safonol fesul awr £30
Cyfradd fesul awr i elusennau £25

Mae’r brif neuadd yn ofod gwych ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau, darlithoedd, cynyrchiadau theatr, cyfarfodydd grŵp mawr a gweithgareddau.

9.45m o led x 11.2m o hyd (112m2)

Capasiti mwyaf: 55

£ 25 yr awr i elusennau

£ 30 yr awr ar gyfer busnesau / llogi preifat