Ystafell Melyn

Standard hourly rate £15
Hourly rate for charities £10

Mae gan ein hystafell melyn ddigon o le storio a chegin ac mae’n lle delfrydol ar gyfer grwpiau chwarae, partïon plant a gweithgareddau celf a chrefft.

11.37m o led x 6.47m o hyd (73m2)

Capasiti mwyaf: 48

£ 10 yr awr i elusennau

£ 15 yr awr ar gyfer busnesau / llogi preifat

 

Upcoming Events