Ystafell Melyn

Cyfradd safonol fesul awr £20
Cyfradd fesul awr i elusennau £15

Mae gan ein hystafell melyn ddigon o le storio a chegin ac mae’n lle delfrydol ar gyfer grwpiau chwarae, partïon plant a gweithgareddau celf a chrefft.

11.37m o led x 6.47m o hyd (73m2)

Capasiti mwyaf: 48

£ 15 yr awr i elusennau

£ 20 yr awr ar gyfer busnesau / llogi preifat

 

Digwyddiadau