Yn 2012, cyflwynwyd y syniad o ail-bwrpasu pafiliwn bowlen wag a dirywiol i gymuned ehangach Caerdydd gan drigolion Grangetown a oedd wedi ffurfio eu grŵp eu hunain, o’r enw Prosiect Pafiliwn y Grange.

O fewn ychydig o flynyddoedd, roeddent wedi ffurfio partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd a Gweithredu Cymunedol Grangetown, a gyda thrwydded dros dro a roddwyd gan Gyngor Caerdydd yn 2016 daeth y syniad o’r pafiliwn bowlenni fel lle i breswylwyr yn fyw, Roedd hyn yn caniatáu i’r bartneriaeth godi’r caeadau a gadael pobl i mewn, gan arwain at dros 3000 o drigolion ddefnyddio a charu’r gofod.

O fewn dwy flynedd, lansiwyd 150 o fentrau dan arweiniad y gymuned gan gynnwys Fforwm Ieuenctid, caffi Tech, grŵp Cyfeillion a Chymdogion, gyda llawer mwy o weithgareddau ar gael i drigolion o bob oed. Ym mis Tachwedd 2018, caewyd yr adeilad i’w ailddatblygu, a bydd pafiliwn newydd yn agor ddiwedd mis Mawrth 2020.

Er bod trigolion Grangetown wedi bod heb le cymunedol ers dros flwyddyn bellach, roedd yr ardal yn cadw ymdeimlad cryf o gymuned. Mynychodd preswylwyr ddigwyddiadau cymunedol fel Marchnad Nos Grangetown ac Iftar Cymunedol, wythnos Gyrfaoedd a Modelau Rôl, a gŵyl Grangetown, er gwaethaf y cynhaliwyd y digwyddiadau mewn gwahanol leoliadau (a rhai mewn tywydd erchyll!). Mae rhai o’r mentrau a gychwynnwyd yn y pafiliwn, fel y Fforwm Ieuenctid, wedi parhau i redeg, ac wedi parhau i gefnogi pobl ifanc i ddysgu a thyfu.

Bydd y pafiliwn newydd yn darparu gofod modern, hygyrch, yn niwtral o ran ffydd a gwleidyddiaeth, lle gellir cynnal digwyddiadau a phrosiectau cymunedol, gan gefnogi mentrau hen a newydd a darparu cyfleusterau cyhoeddus i’r parc.

Yn y blog hwn, bwriadwn dogfennu’r holl waith anhygoel sy’n cael ei wneud yn y cyfnod cyn lansio’r pafiliwn, ynghyd â digwyddiadau a phrosiectau a fydd yn digwydd yn y ganolfan. Bydd hyn yn cynnwys prosiectau celf lleol a chydweithrediadau ag ysgolion a busnesau yn yr ardal i gynllunio ar gyfer lansio’r gofod newydd, ynghyd â gwybodaeth am y digwyddiad lansio ac unrhyw ddosbarthiadau neu ddigwyddiadau y bwriedir eu cynnal. Byddem hefyd wrth ein bodd yn defnyddio’r platfform hwn i roi golwg y tu ôl i’r llenni i chi ar broses adeiladu’r pafiliwn, a dangos i chi pa mor fawr yw’r tîm y mae’n ei gymryd i greu gofod cymunedol. Felly, wrth gerdded y tu mewn i’r pafiliwn am y tro cyntaf, byddwch chi’n gwybod sut a pham y cafodd y ganolfan ei hadeiladu, gan bwy y cafodd ei hadeiladu, a sut mae’r gymuned wedi cefnogi’r gofod.

Ar ôl dros flwyddyn o aros i’r pafiliwn newydd agor, rydyn ni’n fwy na pharod i ddechrau rhannu’r gofod hwn gyda chi. Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe byddech yn gadael rhai o’ch meddyliau, cwestiynau ac awgrymiadau yn yr adran sylwadau isod, ac yn ein helpu i dyfu’r platfform hwn. Os hoffech chi gymryd rhan mewn ysgrifennu cynnwys ar gyfer y dudalen, cysylltwch â’ch syniadau, byddem wrth ein bodd yn eu clywed.

Arhoswch mewn cysylltiad â’r dudalen hon i gael mwy o gynnwys y tu ôl i’r llenni am Bafiliwn y Grange, ac edrychwn ymlaen at eich diweddaru yn ein blogbost nesaf!

Gyda chariad,

Tîm Pafiliwn y Grange