Events

Straeon o Grangetown

Dydd Mawrth 31st Mawrth 2020

(English) Over 12 weeks, Grangetown residents will work with the Sherman Players to create a production about Grangetown and perform it at the launch of the new Grange Pavilion. You can join in at any time and all contributions are welcome, no matter how big or small.

Lansiad Pafiliwn Grange

Bydd lansiad swyddogol Pafiliwn Grange newydd yn digwydd yng Ngerddi Grange ddydd Iau 30 Ebrill am 1yp.

Gŵyl Grangetown

Diwrnod Ffair / Carnifal blynyddol Grangetown a gynhelir yng Ngerddi Grange a Phafiliwn Grange, gan ddechrau gyda gorymdaith gwisg ffansi o un o’r ysgolion cynradd lleol i Erddi Grange, lle bydd 50+ o stondinau o bob math, o fwyd a diod i gelf a chrefft. i weithgareddau a gwybodaeth hwyliog. Thema eleni ar gyfer gweithgareddau […]