Events

Marchnad y Byd Grangetown

Mae’n ôl! Bydd Marchnad y Byd Grangetown yn ail-lansio yn ei chartref newydd, yma ym Mhafiliwn Grange, ar yr 17eg o Hydref 2020. Mae Marchnad y Byd Grangetown yn syniad a ddatblygwyd o fforwm busnes lleol a’i nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sydd gan yr ardal i’w cynnig gan gynnwys bwyd, dillad, […]

Wythnos Diogelwch

Dydd Llun 26th Hydref 2020

Lansiwyd Wythnos Diogelwch, wythnos yn llawn gweithgareddau sy’n darparu cyngor ar ddiogelwch yn y gymuned, gan Grangetown Community Action and Community Gateway ym mis Tachwedd 2015. Bob blwyddyn yn ystod Wythnos Ddiogelwch, mae’r bartneriaeth yn gweithio’n agos gyda darparwyr gwasanaeth lleol i fynd i’r afael â materion a godir gan breswylwyr megis diogelwch ar y […]