Gŵyl Grangetown

Diwrnod Ffair / Carnifal blynyddol Grangetown a gynhelir yng Ngerddi Grange a Phafiliwn Grange, gan ddechrau gyda gorymdaith gwisg ffansi o un o’r ysgolion cynradd lleol i Erddi Grange, lle bydd 50+ o stondinau o bob math, o fwyd a diod i gelf a chrefft. i weithgareddau a gwybodaeth hwyliog.

Thema eleni ar gyfer gweithgareddau a gwisg ffansi yw ‘yr awyr agored’ a gellir archebu stondinau trwy grangetowncardiff@yahoo.co.uk

Mae’r wyl yn rhad ac am ddim i fynychu ac yn agored i bob oed, er bod yn rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn.

Bydd llawer o weithgareddau yn y Pafiliwn a bydd gwirfoddolwyr yn help mawr. Os gallwch chi helpu, cysylltwch â admin@grangepavilion.wales