Marchnad y Byd Grangetown

Mae’n ôl! Bydd Marchnad y Byd Grangetown yn ail-lansio yn ei chartref newydd, yma ym Mhafiliwn Grange, ar yr 17eg o Hydref 2020.

Mae Marchnad y Byd Grangetown yn syniad a ddatblygwyd o fforwm busnes lleol a’i nod yw tynnu sylw at yr holl bethau sydd gan yr ardal i’w cynnig gan gynnwys bwyd, dillad, crefftau a cherddoriaeth. Mae’r farchnad yn rhan o’r prosiect ehangach Love Grangetown, Shop Grangetown sy’n hyrwyddo busnesau annibynnol lleol o allfa draddodiadol y stryd fawr i’r rhai sy’n gweithio gartref ac ar-lein.

Lansiodd Grangetown Community Action, preswylwyr Grangetown a Phorth Gymunedol Farchnad y Byd Grangetown gyntaf yn Ysgol Gynradd St Patrick ym mis Gorffennaf 2017 gyda chyllid gan Gyfnewidfa Dinas-Ranbarth Prifysgol Caerdydd.

Nawr mae’r farchnad wedi dod o hyd i gartref parhaol ym Mhafiliwn Grange.

Mae 20 o stondinau marchnad ar gael ac rydym yn edrych ymlaen at rannu manylion y gwahanol stondinau dros yr wythnosau nesaf.

Upcoming Events