Wythnos Diogelwch

Dydd Llun 26th Hydref 2020 13:00

Lansiwyd Wythnos Diogelwch, wythnos yn llawn gweithgareddau sy’n darparu cyngor ar ddiogelwch yn y gymuned, gan Grangetown Community Action and Community Gateway ym mis Tachwedd 2015.

Bob blwyddyn yn ystod Wythnos Ddiogelwch, mae’r bartneriaeth yn gweithio’n agos gyda darparwyr gwasanaeth lleol i fynd i’r afael â materion a godir gan breswylwyr megis diogelwch ar y ffyrdd, diogelwch cartref a diogelwch ar y strydoedd.

Bydd y digwyddiad eleni yn cael ei gynnal ym Mhafiliwn Grange yn ystod hanner tymor mis Hydref a bydd yn cynnwys cyngor ar ddiogelwch personol, diogelwch tân, diogelwch cartref, diogelwch beiciau, achub bywydau, ymwybyddiaeth iechyd meddwl, cefnogi dioddefwyr a riportio troseddau.

Bydd amserlen lawn yn cael ei phostio yn ddiweddarach yr hydref hwn.

Upcoming Events