Spaces to hire at the Pavilion

 • Yr Ystafell Werdd

  £25/£20 per hour

  Mae’r brif neuadd yn ofod gwych ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau, darlithoedd, cynyrchiadau theatr, cyfarfodydd grŵp mawr a gweithgareddau. Capasiti mwyaf: 55

 • Yr Ystafell Las

  £15/£10 per hour

  Mae gan ein hystafell las lawr pren a llenni ar gyfer preifatrwydd ac mae’n lle delfrydol ar gyfer gweithgareddau ymwybyddiaeth ofalgar a lles. Capasiti mwyaf: 58

 • Ystafell Melyn

  £20/£15 per hour

  Mae gan ein hystafell flêr ddigon o le storio a chegin ac mae’n lle delfrydol ar gyfer grwpiau chwarae, partïon plant a gweithgareddau celf a chrefft. Capasiti mwyaf: 48