Mae Pafiliwn Grange yn ofod gwyrdd a bywiog i’r gymuned gyfan

Yn agor Ebrill 2020

Wedi’i leoli yng Ngerddi Grange, yng nghanol Grangetown, mae Pafiliwn Grange yn ganolfan gymunedol, wedi’i harwain a’i chefnogi’n llawn gan aelodau o gymuned Grangetown. Adeiladwyd y Pafiliwn i ddarparu eu lle corfforol eu hunain i breswylwyr yn y gymuned a chefnogi’r amrywiol brosiectau dan arweiniad y gymuned sydd wedi blodeuo yn Grangetown.

Gan fod yr ardal yn un o’r rhannau mwyaf a mwyaf ethnig amrywiol o Gaerdydd, mae’n hanfodol bod gan y gymuned hon le i helpu i ddod â thrigolion ynghyd. P’un a yw’r gofod yn cael ei ddefnyddio’n unigol i gynnal digwyddiadau amrywiol, ymweld â’r caffi, neu i ddefnyddio’r cyfleusterau cyhoeddus, bydd y gofod hwn bob amser ar agor i unrhyw un a phawb sy’n mynd trwy Erddi Grange.

#BuildingItTogether