Pafiliwn Grange: gofod gwyrdd a bywiog i’r gymuned gyfan

Agor Hydref 2020

Adeiladwyd Canolfan Gymunedol Pafiliwn Grange i roi lle hygyrch i breswylwyr i gefnogi prosiectau dan arweiniad y gymuned sydd wedi blodeuo yn Grangetown.

Wrth lansio yn ddiweddarach eleni, mae Pafiliwn Grange yn darparu cyfleusterau cyhoeddus mewn parc canol dinas poblogaidd, tair ystafell fawr i’w llogi, caffi, swyddfa, desgiau poeth a gardd sy’n cynnwys pum pwll dŵr glaw, dôl blodau gwyllt, gardd gwenyn mêl, rhandir cymunedol ac ardal laswelltog ar gyfer chwarae, ymarfer corff a phicnic!

Mae Grangetown yn lle creadigol ac amrywiol ac mae Pafiliwn Grange yn cynnig lle hygyrch a chynhwysol i’r holl ymwelwyr a thrigolion ei fwynhau.

Llyfrgell gymunedol

Dewch i gymryd cipolwg ar ein hamrywiaeth o lyfrau, mae rhywbeth yno i bawb! Dewch â llyfr i'w roi a chymryd un i ffwrdd. Os gallwch chi, gwnewch rodd fach tuag at y Pafiliwn. Welwn ni chi cyn bo hir!

Tyfu bwyd

Rhandir Pafiliwn y Grange - Yn dod yn fuan! Rydym yn codi arian i adeiladu rhandir allan o bren rheilffordd yng nghornel dde-ddwyreiniol yr ardd, a fydd yn caniatáu i drigolion Grangetown hau, tyfu a chynaeafu eu bwyd eu hunain. Helpwch ni i gyrraedd ein targed o £ 1,500 trwy roi rhodd fach gan ddefnyddio'r dolen ar waelod y dudalen.

Ymunwch â'n rhestr bostio

Ydych chi wedi cofrestru ar ein rhestr bostio eto? Bydd ein cylchlythyr cyntaf yn llawn dop o wybodaeth am lansiad Grange Pavilion - nid ydych chi am ei golli! Cofrestrwch ar gwaelod y dudalen.