Pafiliwn Grange: gofod gwyrdd a bywiog i’r gymuned gyfan

Lle i Grangetown

Adeiladwyd Canolfan Gymunedol Pafiliwn Grange i roi lle hygyrch i breswylwyr i gefnogi prosiectau dan arweiniad y gymuned sydd wedi blodeuo yn Grangetown.

Mae Pafiliwn Grange yn darparu cyfleusterau cyhoeddus mewn parc canol dinas poblogaidd, tair ystafell fawr i’w llogi, caffi, swyddfa, desgiau poeth a gardd sy’n cynnwys pum pwll dŵr glaw, dôl blodau gwyllt, gardd gwenyn mêl, rhandir cymunedol ac ardal laswelltog ar gyfer chwarae, ymarfer corff a phicnic!

Mae Grangetown yn lle creadigol ac amrywiol ac mae Pafiliwn Grange yn cynnig lle hygyrch a chynhwysol i’r holl ymwelwyr a thrigolion ei fwynhau.

Archwiliwch ein gwefan i ddarganfod mwy am y cyfleusterau, y bwrdd dan arweiniad preswylwyr a’r prosiectau a’r digwyddiadau diweddaraf.

Llyfrgell gymunedol

Dewch i gymryd cipolwg ar ein hamrywiaeth o lyfrau, mae rhywbeth yno i bawb! Dewch â llyfr i'w roi a chymryd un i ffwrdd. Os gallwch chi, gwnewch rodd fach tuag at y Pafiliwn. Welwn ni chi cyn bo hir!

Tyfu bwyd

Rhandir Pafiliwn y Grange - Yn dod yn fuan! Rydym yn codi arian i adeiladu rhandir allan o bren rheilffordd yng nghornel dde-ddwyreiniol yr ardd, a fydd yn caniatáu i drigolion Grangetown hau, tyfu a chynaeafu eu bwyd eu hunain. Helpwch ni i gyrraedd ein targed o £ 1,500 trwy roi rhodd fach gan ddefnyddio'r dolen ar waelod y dudalen.

Ymunwch â'n rhestr bostio

Ydych chi wedi cofrestru ar ein rhestr bostio eto? Bydd ein cylchlythyr cyntaf yn llawn dop o wybodaeth am lansiad Grange Pavilion - nid ydych chi am ei golli! Cofrestrwch ar gwaelod y dudalen.