Ardal Awyr Agored

Cyfradd safonol fesul awr £25
Cyfradd fesul awr i elusennau £20

Llogi ein gofod awyr agored ar gyfer eich gweithgaredd yn unig. Tai-Chi ar y gwair, garddio, cynnal marchnad … mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

£ 20 yr awr i elusennau

£ 25 yr awr ar gyfer busnesau / llogi preifat