Ymunwch â Ni

Mae Pafiliwn Grange yn brosiect partneriaeth rhwng grŵp preswylwyr Grange Pavilion Project, Grangetown Community Action, Prifysgol Caerdydd a Chyngor Caerdydd i ailddatblygu pafiliwn bowlenni a oedd gynt yn wag yn gyfleuster cymunedol o’r safon uchaf.

Mae Grange Pavilion yn ganolfan gymunedol dan arweiniad preswylwyr yng nghanol ward fwyaf amrywiol Caerdydd sy’n darparu lle fforddiadwy i’w hurio, caffi cymunedol sy’n cynnig cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc leol, gofod awyr agored bioamrywiol ar gyfer garddio, tyfu tymhorol a rhaglenni addysg amgylcheddol a mwynderau cyhoeddus hygyrch mawr eu hangen mewn parc canol dinas poblogaidd.

Mae Pafiliwn Grange yn cael ei lywodraethu gan Sefydliad Corfforedig Elusennol Grange Pavilion (CIO) ac mae’n cefnogi llawer o wahanol grwpiau o bobl yn Grangetown.

Os hoffech chi gymryd rhan, neu bartneru ar brosiectau, neu helpu i ddatblygu syniadau ar gyfer ein cymunedau, cysylltwch â ni ar admin@grangepavilion.wales